Strona główna
Misja i wizja szkoły
Aktualności
Obiady
Dokumenty
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze osiągnięcia
Galeria zdjęć
Ogłoszenia publiczne

 • 1946 r. - Rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej nr 21 w barakach
               przy ul. Abrahama - róg ul. Batorego pod kierownictwem Brunona Kruzy.
   
 • 1947 r. - Trudności kadrowe - 17 nauczycieli z 577 uczniami. Brak podręczników
               i środków dydaktycznych.
   
 • 1949 r. - Szeroka działalność ZHP.
   
 • 1950 r. - Spotkanie znanego literata Jana Brzechwy z najmłodszymi czytelnikami.
   
 • 1951 r. - Wzrost stanu kadry do 19 osób, a liczebności uczniów do 1000.
   
 • 1952 - 1957 r. - Brak informacji o działalności placówki.
   
 • 1957 r. - Wznowienie działalności Szkoły pod kierownictwem p.Aleksandra 
               Szklińskiego. Rozpoczęcie pracy biblioteki szkolnej liczącej 995
               woluminów.
   
 • 1958 r. - Położenie kamienia węgielnego pod gmach nowej szkoły przy
               ul. Jana z Kolna 5.
   
 • 1960 r. - Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku. Wzrost kadry
               do 25 nauczycieli, społeczności uczniowskiej do 1092.
   
 • 1961 r. - Rekordowa liczba dzieci - 1243. Otwarcie świetlicy szkolnej.
   
 • 1962 r. - Objęcie kierownictwa przez p. mgr Zofię Kukiełło.
   
 • 1968 r. - Nawiązanie współpracy z jednostką Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 
               (WOPK).
   
 • 9 maja 1969 r. - Podniosła uroczystość nadania Szkole imienia WOPK.
   
 • 1973 r. - Zagospodarowanie terenu wokół budynku i budowa boiska przez
               jednostkę patronacką.
   
 • 1974 r. - Przyznanie Szkole srebrnej odznaki “Za zasługi dla WOPK”.
   
 • 1978 r. - Najmniejsza liczba uczniów w historii placówki - 368. Zwiększenie 
               obwodu szkoły o dzieci z rejonu SP Nr 30.
   
 • 1980 r. - Przejęcie kierownictwa przez p. mgr Irenę Rusinek.
   
 • 1986 r. - Zorganizowanie zjazdu przedstawicieli szkół noszących imię WOPK 
               istniejących w całym kraju.
               Nadanie szkole odznaczenia “Medal za zasługi dla Gdyni”.
   
 • 1988 r. - Objęcie funkcji dyrektora przez p. mgr Bernadetę Kamzelską.
   
 • 1989 r. - Tworzenie gabinetów przedmiotowych przy współudziale Komitetu
               Rodzicielskiego. Otrzymanie statusu samodzielnej jednostki
               administracyjno - gospodarczej i finansowo - księgowej. Uzyskanie 
               miana najbardziej usportowionej placówki oświatowej Miasta Gdyni.
   
 • 1990 r. - Wznowienie działalności chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego.
               Wprowadzenie nauki języka angielskiego i religii.
   
 • 1992 r. - Utworzenie sali komputerowej, rozpoczęcie zajęć kółka informatycznego.
               Zaadoptowanie sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej.
   
 • 1998 r. - Modernizacja biblioteki szkolnej.
   
 • 1999 r. - Przekształcenie placówki w sześcioletnią szkołę podstawową.
   
 • 2004 r. - Uzyskanie przez szkołę 5 certyfikatów jakości, w tym: 4 przyznanych 
               przez Kapitułę Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji powołaną
               z iniciatywy Kuratora Oświaty, 1 przyznany przez Polskie Towarzystwo 
               Dysleksji.
   
 • 2005 r. - Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt ze środków
               Europejskiego Funfuszu Społecznego.
   
 • 2006 r. - Objęcie funkcji dyrektora przez p. mgr Mariolę Wolską.

 • 2006 r. - Pokrycie boiska sztuczną murawą.

 • 2006 r. - Powstanie w bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

 • 2008 r. - Otrzymanie przezn Panią dyrektor Mariolę Wolską odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 • 2009 r. - Montaż urządeń zabawkowych na placu zabaw.

 • 2010 r. - Przyznanie szkole odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 • 2010 r. - Remont kapitalny bloku żywieniowego.

 • 2011 r. - Remont kapitalny sali gimnastycznej.

 • 2013 r. - Zakończenie projektu "Odkryj moje możliwości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 2013 r. - Modernizacja sali komputerowej.

 • 2014 r. - Budowa placu zabaw w ramach projektu "Radosna Szkoła".

 • 2014 r. - Utwardzenie nawierzchni na placu zabaw z Projektu Obywatelskiego.

 • 2014 r. - Remont chodnika przed wejściem głównym do budynku szkoły (wymiana kostki brukowej).

 • 2015 r. - Otrzymanie od Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pamiątkowego medalu „Zwycięzcom 1945”.

 • 2015 r. - Izolacja ścian fundamentów budynku szkoły (od strony parkingu).

 • 2016 r. - Przyznanie szkole Wojewódzkiego Certyfikatu „Szkoła Promująca zdrowie”.

 • 2016 r. - Wymiana parkietu na holu.

 • 2016 r. - Wymiana posadzki na korytarzu w „strefie ciszy” i przy sali gimnastycznej.

 • 2017 r. - Pisemne podziękowanie od Związku Piłsudczyków RP za krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 • 2017 r. - Wymiana posadzki i malowanie sali gimnastyki korekcyjnej.

 • 2017 r. - Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy szkolnej.

 • 2017 r. - Przekształcenie placówki w ośmioletnią szkołę podstawową.

 • 2018 r. - Zakupienie programu MOL NET + do obsługi biblioteki szkolnej.

Top